احتمال وجود بخش online برای بعضی از بازیکنان در Read Dead Redemption 2

Red Dead Online احتمالا برای برخی افراد در دسترس قرار گرفته است راک استار گیمز قبل از انتشار red dead 2 اعلام کرد که این بازی بخش ...

ادامه مطلب