تماس با ما

شماره های تماس:

۰۹۳۰-۶۷۲۶۵۰۱

۰۹۰۱-۹۶۱۰۹۳۱

ارسال ایمیل:

مدیریت سایت:

info@rockstargame.ir

واحد پشتیبانی خدمات:

support@rockstargame.ir

ID های پشتیبانی تلگرام:

RockStarHelp@

RockStarContact@