نمایش 1–18 از 80 نتیجه

دربازی های نقش آفرینی یا RPG بازیکن در بازی کنترل شخصیتی خیالی و یا در بعضی عناوین حقیقی را بر عهده میگیرد و به انجام بازی میپردازد و طبق عملکرد شخصیتی خود ، بازی را جلو برده و طبق تصمیم گیری ها داستان بازی رو جلو میبرد که ممکن است با هر تصمیم داستان بازی متفاوت باشد.