نمایش دادن همه 7 نتیجه

در بازی های سبک مبارزه ای یا فایتینگ گیمر با به دست گرفتن کنترل یک کاراکتر به مبارزه تن به تن میپردازد.