راک استار گیم برای ارتقای سطح گیمینگ در ایران از گیمرها حمایت میکند.

در راستای قدر دانی از حمایت 6 ساله شما و بهبود سطح گیم در ایران و حمایت از شما گیمر ها راک استار گیم بستری را فراهم کرده است تا بتوانید با به نمایش گذاشتن فیلم هایی که دوست دارید در سایت RockStarGame به بیشتر دیده شدن خودتان و ارتقای فرهنگ گیمینگ در ایران در یک فضای سالم رقابتی به اهداف خود برسید.

 

……….