افزایش پول در مستر لیگ pes

افزایش پول در مستر لیگ,pes2010,pes2011,pes2012,pes2013,pes2014,افزایش پول در مسترلیگ 2014 pes,
راهنما: بافشار دادن دکمه 1 پول در مستر لیگ نامحدود میشود با فشار دادن دکمه2 تمرکز تیم زیاد میشود با فشار دادن دکمه 3 تمرکز بازیکن در به سوی افاسنه شدن زیاد
راک استار گیم
سفارش تبليغ سفارش تبليغ
کدبازان